W realizacji wykorzystano deskę litą Panmar Dąb Bielony w wykończeniu olej, powierzcznia szczotkowana, faza czterostronna 4V.