W realizacji wykorzystano deskę litą firmy Panmar Dąb Select wykończenie olej, powierzchnia szczotkowana, faza czterostronna 4V.